Werkwijze

 

Praktijk Slangenburg is gericht op het bereiken van inzicht in patronen die niet helpend zijn bij het bereiken van je doelen. Om de inzichten echt tot leven te brengen worden hier opdrachten aan gekoppeld waar je in je dagelijks leven mee aan de slag gaat. Je ontwikkelt steeds meer vaardigheden om dingen anders aan te pakken of vanuit een ander perspectief te bekijken. Hierdoor ervaar je meer regie over je leven en zullen je klachten afnemen.

Vaak zijn mensen geneigd om te denken dat ze hun problemen zelf moeten kunnen oplossen of dat de klachten niet ernstig genoeg zijn om een psycholoog in te schakelen. Wanneer je klachten je dagelijks leven op een negatieve manier beïnvloeden is begeleiding van een psycholoog aan te raden.

 

Aanmelden en vergoedingen

Wachtlijst

Momenteel is er een opname stop.  

 

Aanmelden

Als je een behandeling wilt volgen bij Praktijk Slangenburg stellen we eerst jouw zorgvraagtype vast tijdens een intakegesprek.  Tijdens het intake gesprek worden je problemen en klachten en de factoren die de klachten in stand houden in kaart gebracht. Graag een verwijsbrief van je huisarts meenemen naar het intakegesprek. De verwijsbrief moet aan de volgende eisen voldoen:

- een vermelding dat er sprake is (het vermoeden van) een DSM stoornis

- een gericht verzoek om behandeling met daarbij de verwijsindicatie

- de gegevens van Praktijk Slangenburg

- handtekening en AGB code huisarts 

 

Vergoedingen

Behandeling van een psychische stoornis valt binnen je basisverzekering. De tarieven voor de zorg worden vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit). Omdat wij iedereen gelijke zorg willen kunnen verlenen kiezen wij ervoor geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Dit betekent dat jouw vergoeding afhankelijk is van de voorwaarden van jouw zorgverzekering. Heb je een zuivere restitutiepolis dan betaal je geen eigen bijdrage, want wij kunnen alle kosten bij je zorgverzekering indienen. Bij een naturapolis of combinatiepolis is dit anders. Hier vergoedt de zorgverzekeraar niet alle kosten en betaal je een eigen bijdrage. 

 

Type zorgverzekering Eigen bijdrage sessie van 60 minuten Eigen bijdrage groepssessie
Zuivere resitutiepolis geen eigen bijdrage geen eigen bijdrage
Overige polissen 20 - 40% eigen bijdrage 20 - 40% eigen bijdrage

Vanaf 1-1-2022 geldt een nieuw bekostigingssysteem: het zorgprestatiemodel. De tarieven zijn afhankelijk van het type consult (diagnostiek of behandeling) en de lengte van een consult. De tarieven zijn gebaseerd op werkelijke tijd. 

Consulttype Duur NZa tarief
Diagnostiek/intake 60 minuten 183,44 euro
Behandeling 60 minuten 161,46 euro

 

Particulier tarief, geen verwijzing van huisarts

Bij Praktijk Slangenburg kunt u ook terecht zonder verwijzing van een huisarts voor behandeling. Bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een diagnose die valt onder verzekerde zorg, voorbeelden hiervan zijn verwerkingsproblemen, aanpassingsproblemen, burn-out en werkgerelateerde problemen. Het kan ook zijn dat u niet wilt dat uw huisarts of zorgverzekering geïnformeerd wordt over uw bezoek aan een psycholoog of andere privacy-overwegingen. Bij onverzekerde zorg is er volledige keuzevrijheid van behandelmethoden, de duur en de frequentie van de contacten. Wanneer de klachten onder niet verzekerde zorg (OVP/OZP) vallen zijn de gesprekken voor eigen rekening. Hiervoor zal €110 per sessie (45 min. gesprekstijd, 15 min administratietijd) in rekening worden gebracht (vrijgesteld van BTW). In dit geval stuur ik u per gesprek een factuur.

 

 
 

 


Over ons

Psychotherapeut Gert-Jan Lind

Als psychotherapeut ben ik er op gericht om mensen te helpen de greep op hun eigen leven (weer) te vinden. Uitgaande van een goede verbinding (een 'klik') werk ik stapsgewijs aan het verstevigen van het zelfvertrouwen, en aan het verminderen van de knellende klem van bestaande patronen. Ik probeer dit zo transparant mogelijk te doen, dus alle methoden, invalshoeken en technieken die ik hanteer leg ik van te voren uit, en geef ik van aan waarom ik ze wil gebruiken. Ik probeer van mijn sessies een veilige en plezierige plek te maken waar mensen gestimuleerd worden om diepgaand over zichzelf na te denken.

 

 

GZ psycholoog Jolande van Bokhorst

Sinds 2006 werk ik als GZ-psycholoog en geef ik daarnaast mindfulness – en compassietrainingen. In oktober 2016 werd een droom werkelijkheid door de start van mijn eigen praktijk aan huis.

Het mooiste aan mijn werk vind ik het contact met mijn cliënten. Door samen te werken in een sfeer van vertrouwen, openheid en authenticiteit werken we aan het creëren van een leven waarnaar jij verlangt. Mijn houding kan omschreven worden als warm, empathisch, betrokken, confronterend en verhelderend. De gesprekken zijn resultaatgericht in die zin dat het niet enkel gaat om het verkrijgen van inzichten, maar om het bereiken van de gewenste veranderingen in je leven. We evalueren regelmatig of we op de goede weg zijn en wat ik anders kan doen als psycholoog om beter bij jou aan te sluiten en de gesprekken nog nuttiger voor je te maken.

Ik werk met evidence-based technieken uit de schematherapie, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie en de Acceptance and Commitment Therapy. Daarnaast integreer ik onderdelen uit de mindfulness – en compassietraining in mijn behandelingen.

 


Samenwerking

 

Wij zijn samen verantwoordelijk voor een succesvolle behandeling. Open en eerlijk contact is daarvoor essentieel. Als je ontevreden bent over de behandeling gaan we graag met je in gesprek hierover. Wanneer we het onderling niet kunnen oplossen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg op telefoonnummer: 088-3712570.

Wij beschikken over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Deze zijn opvraagbaar binnen onze praktijk of in te zien op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Contact

 

Praktijk Slangenburg

Brunsveldweg 9

7021 JH Zelhem

06-41218516

info@praktijkslangenburg.nl